Betalingsbetingelser

Ved ordrebekræftelse betales der 20% ud og restbeløbet 6 dage før den aftalte leveringsdag. Hvis du selv udsætter leveringen efter den aftalte tid, har det ingen opsættende virkning på betalingen af fakturaen.

Transport

Transportprisen er udregnet efter, at transportøren kan komme ind på adressen til aflæsning med truck til “fortov”.  Bliver det nødvendigt med en omlæsning til mindre transport eller levering med kran, er det for egen regning, og koster ca. kr. 2.500 + moms ekstra. Hvis du selv udsætter leveringen efter den aftalte uge, er oplagringen af gulvplankerne for egen regning og koster typisk kr. 500,00 + moms per påbegyndt uge.

Kontroller

Venligst kontroller pakken for eventuelle transportskader inden underskrivelse af fragtbrevet. Reklamation skal ske straks og uden ugrundet ophold til transportøren.

Reklamation

Special bestilte varer tages ikke retur.  Eventuelle reklamationer vedrørende en eller flere planker skal ske skriftligt eller per telefon uden ugrundet ophold til gulvplanker.dk.  Reklamationer accepteres ikke, efter at plankerne er nedlagt.