Gulv lagt med gulvbrædder i fuld længde
Gulv lagt med gulvbrædder i fuld længde.
Gulv lagt med gulvbrædder i forskellige længder

Gulv lagt med gulvbrædder i forskellige længder.

Elegant gulv lagt med friser langs væggene
Elegant gulv lagt med friser langs væggene.
Frisen kan lægges med en eller to planker
Frisen kan lægges med en eller to planker.

Gulv lagt i felter og med friser. I store rum er det en smuk løsning. Tre felter med planker på f.eks. 8 meter kan dække et rum op over 24 meters længde.

Lægning af et plankegulv er sædvanligvis tømrer arbejde. Hvis man vil gøre det selv, er der gode oplysninger at hente i TRÆ 79 Trægulve. Bestilles på http://www.traeinfo.dk/

Gode råd, vink og vejledning

Sørg for at rummene er klar, der hvor plankerne skal bruges, og der er sat varme på inden gulvbrædderne ankommer. Fugt fra andre byggeaktiviteter er ude, således at rummet fremstår tørt og lunt med en relativ fugtighed (RF) på ikke over 60 % ved ca. 20 gr - alt efter den for årstiden normale luftfugtighed. Den relative luftfugtighed i huse ligger mellem 30-60%. Dog vil en RF tæt på 50% være optimal, som er den gennemsnitlige træfugt for normalt tørrede trægulve. Træ er et natur materiale, som indretter sig efter luftfugtigheden. Hvis et gulv lægges i et rum med for høj luftfugtighed, stiger RF, og gulvbrædderne optager fugt og udvider sig, hvilket kan medføre større tolerancer og svindrevner sidenhen, når fugtigheden igen daler.

Plankegulvene leveres på paller, der er indpakket i plast for at holde på træets fugtindhold. Gulvplankerne aflæsses med truck til "fortov", - normalt er der afsat ½ time til dette arbejde alt efter mængde. Alternativ aflæsses de med kran, som kan bestilles forinden mod ekstrabetaling.

Plankerne er teknisk tørret, så de har et fugtindhold på 8% + - 2. Inden lægningen skal plankerne "pindes op" og ligge et par dage i det rum, de skal lægges i. Derved akklimatiserer gulvplankerne sig i forhold til de nye omgivelser. Plankerne må ikke ligge længere, da træ arbejder og kan slå sig.  Foretag stikprøver undervejs om fugtindholdet henholdsvis stiger eller falder.

Inden gulvbrædderne lægges, skal du være sikker på, at der ikke kommer fugt op fra de underliggende lag. Få en professionel til at måle byggefugten for dig.  Er porefugtindholdet i beton og letbeton over 65% RF, og et fugtindhold på 11 % og derover i undergulve af træplader, skal der indlægges en effektiv fugtspærre.  Beton- og letbeton elementer bruger mindst 3 måneder, før den ønskede RF er opnået. Beton der er støbt på stedet, her skal der påregnes endnu længere udtørringstid.

Man må også være sikker på, at der ikke er fugtighed fra eventuelt murværk, vægge eller fra nyt malerarbejde. Dampspærre af plastfolie kan anbringes under strøerne, og eventuel isolering kan lægges mellem strøer eller bjælker.

Underlaget under gulvplankerne skal være tilstrækkelig stift, stabilt og helt plant for at sikre, at plankerne kan lægges korrekt.

Massive plankegulve skal lægges med en afstand på 10-15 mm til væg eller rør. Første bræt lægges med notsiden mod væg. Husk at fjerne afstandsklodserne igen, når hele gulvet er lagt.  Gulvplankerne skal slås sammen og må aldrig limes på langsiderne.

Plankegulve kan både sømmes eller skrues fordækt eller fastgøres oppefra med søm eller skruer.

Gulvplanker der fastgøres fordækt med søm eller skruer skal fastgøres i alle strøer fra brættets fer side dog ikke nærmere end 50 mm fra bræddeender. Første bræt fastgøres også oppefra 20 mm fra brættets notside.  Ved fordækt fastskruning på beton, skal gulvbrættet trykkes hårdt ned mod underlaget inden fastgørelsen. Skrues brædderne fast, bør der altid for bores.

Douglas natur lige
Douglas natur/rustik 24x200 mm
Lægning af plankegulv
Douglas natur 33x272 mm

Plankegulve der sømmes eller skrues oppefra fæstnes 1/4 bræddebredde fra brættets notside .Er planken over 200 mm i dækbredde, skal planken have to søm eller skruer, her anbefaler vi at der skrues oppefra i hver strø eller bjælke, begge i en afstand på 1/4 bræddebredde fra plankens kant. Fastgørelsen kan ske med forsænkede skruer, hvor der er for boret. Undervejs skal brættet trykkes tæt ned mod underlaget. Stå på det bræt, der skal sømmes. Ligger planken ikke tæt til underlaget, kan der senere opstå knirkelyde. Plankerne lægges efter de samme retningslinjer som ved fordækt fastgørelse. Først når gulvet er helt lagt, eftermonteres der med træpropper (dyvler) over de forsænkede skruer. Træpropperne limes ned i hullerne med samme åreretning som i plankerne. Herefter skæres det overskydende træ væk, og de slibes plant med plankerne. Træpropper kan bestilles sammen med gulvbrædderne.

Man kan også anvende skruer, der skrues ned skjult i noten. Fastgørelse af plankerne med skruer giver det mest stabile gulv.

Plankegulvene kan tildækkes med f.eks. gulvpap efter lægningen, så de ikke bliver beskadiget under den videre proces.  Trægulve med gulvvarme må kun tildækkes, hvis der er sikkerhed for, at temperaturen under pappet kan holdes under 25 gr.

Gulvplanker skal slibes inden efterbehandlingen med korn 40/60 eller 80 til mellem slibningen, der foretages på tværs og på langs ad plankerne, og til finslibningen, der kun fortages på langs ad brædderne, bruges korn 80/100 eller 120 alt efter det ønskede resultat.

Efterbehandling og vedligeholdelse...

Når gulvet er lagt og rengjort, bør plankerne efterbehandles med en let slibning, for at fjerne eventuelle ujævnheder i overfladen.

Der kan forekomme optørringsrevner i knaster og i plankerne samt mindre ujævnheder fra høvlingen. Slibningen kan let udføres med en pudse- eller slibemaskine. Derefter bør gulvet grundbehandles med et natursæbe-produkt eller såkaldt “ludsæbe”, som lægger et beskyttende lag på plankernes overflade. Lud, sæbe og olier til efterbehandlingen kan bestilles på info@gulvplanker.dk. Herefter kan gulvet holdes smukt og rent med støvsugning og vask. Gulvplanker.dk vejleder gerne om de mest anbefalelsesværdige efterbehandlings- og vedligeholdelsesprodukter.